Σωκράτης Βασιλειάδης

Ελληνική Γλώσσα

… και κορυφαίος εκπρόσωπος της εγκεφαλοποίησης της συνείδησης είναι ο δυτικός, δηλαδή ο έλληνας άνθρωπος. Γ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Top