Σωκράτης Βασιλειάδης

Βιβλιογραφία

Δυσλεξία, 4η έκδοση.
Δυσλεξία, 4η έκδοση. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες

Εκδόσεις : Έλλην,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1994

Θεραπεία της δυσλεξίας.
Θεραπεία της δυσλεξίας. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
Εκδόσεις : Έλλην,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1995

Νευρογλωσσολογική Λογοθεραπεία. Δυσλεξία-Διάγνωση-Συμπτωματολογία.
Νευρογλωσσολογική Λογοθεραπεία. Δυσλεξία-Διάγνωση-Συμπτωματολογία. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες

Εκδόσεις : Έλλην,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2000

Διάγνωση της Δυσλεξίας με τη διαγνωστική κλίμακα “ΧΕΚ-22.12”.
Διάγνωση της Δυσλεξίας με τη διαγνωστική κλίμακα “ΧΕΚ-22.12”. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες

Εκδόσεις : Έλλην,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2004

Μαθησιακές δυσκολίες τύπου δυσλεξίας.
Μαθησιακές δυσκολίες τύπου δυσλεξίας. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Καλτσούνης Σ., Παπά Α., Βασιλειάδης Σ.
Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2006

Μαθησιακές δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
Μαθησιακές δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας, για εκπαιδευτικούς και γονείς. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Βασιλειάδης Σ., Καλτσούνης Σ., Παπά Α.

Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Διαγνωστική κλίματα δυσλεξίας.
Διαγνωστική κλίματα δυσλεξίας. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Βασιλειάδης Σ., Καλτούνης Σ., Παπά Α., Φρέρης Γ.

Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Top