Σωκράτης Βασιλειάδης

Συμπτωματολογία της Δυσλεξίας

Κλασσική Δυσλεξία

Κλασσική Δυσλεξία

Αν παρατηρήσουμε το προφορικό λόγο του συγκεκριμένου παιδιού, είναι πολύ πιθανόν …

Read More

Αντίστροφη Δυσλεξία

Αντίστροφη Δυσλεξία

Στο νηπιαγωγείο αλλά και στο προνήπιο ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό …

Read More

Δυσλεξία του ρυθμού -α-

Δυσλεξία του ρυθμού -α-

Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, μαθησιακές ή άλλες, αλλά …

Read More

Εναλλασσόμενη Δυσλεξία

Εναλλασσόμενη Δυσλεξία

Ποτέ δεν συνυπάρχει η συμπτωματολογία της κλασσικής και της αντίστροφης σε αυτό το είδος …

Read More

Η Διπλή Δυσλεξία

Η Διπλή Δυσλεξία

Επηρεάζεται σημαντικά από τη συμπεριφορά και τη δομή της οικογένειας …

Read More

Μικτές Δυσλεξίες

Μικτές Δυσλεξίες

Στην πραγματικότητα είναι σπάνιο να παρατηρηθεί αμιγής δυσλεξία, όπως έχουμε περιγράψει …

Read More
Top